Podstawowe polecenia w Linuksie:

pwd - wyswietla ścieżkę do aktualnego katalogu
man - informacja o danym poleceniu (np. man pwd)
--help - informacja o danym poleceniu (np. pwd --help)
wyjście z pomocy poprzez ctrl+C
startx - przejście do trybu graficznego (jeśli takowy jest zainstalowany)
mc - midnight commander to program do zarządzania plikami
mcedit - edytor plików tekstowych (np. mcedit plik.txt)
touch - tworzy plik np. touch plik.txt
rm - usuwa pliki, np. rm plik.txt
mkdir - tworzy folder np mkdir folder
chmod - nadanie uprawnień plikom, np. chmod u+rwx plik.txt oznacza nadanie pepełnych praw właścicielowi pliku do czytania i zapisu
rmdir - usuwa plik, np.rmdir folder
ls - wyświetla pliki w katalogu
cd - umożliwia przemieszczanie się pomiędzy katalogami, np. cd./folder oznacza wejście do folderu, a cd .. wyjście o poziam wyżej w drzewie katalogów
whereis - wyszukuje pliku, np. whereis gcc
cp - kopiuje zawartość plików, np. cp zrodlo.txt cel.txt
mv - przenoszenie pliku lub zmiana nazwy, np. mv plik.txt folder
date - wyświetla aktualną datę
ps - wyświetla informację o procesach w systemie
cat - wyświetla zawartość pliku, np. cat plik.txt
who, finger - informacja o zalogowanych urzytkownikach
reboot - restart komputera
poweroff- wyłączenie komputer


 
>