Edytor plików bitmapowych BMP

Celem projektu jest napisanie programu w języku C++ umożliwiającego przeprowadzanie podstawowych operaci na plikach bitmapowych.

1. Program ma oferować następujące możliwości:
a) zmiana:
- jasności,
-nasycenia,
-balansu kolorów
b) analiza obrazów za pomocą histogramów przedstawiających 3 niezależne
charakterystyki składowych RGB
c) obsługę modeli kolorów RGB, HSL i HSV
d) konwersję na obraz w odcieniach szarości, oraz negatyw
e) przeprowadzanie operacji arytmetycznych na obrazach
f) przeprowadzanie filtracji
g) wczytywania plików z rozszerzeniem bmp
h) zapisu edytowanego obrazu do pliku bitmapowego
i) po wykonaniu danej operacji istnieje możliwość jej cofnięcia i powrót to
wcześniejszych wartości

2. Do wykonania projektu niezbędna jest wiedza z budowy plików bitmapowych. Aby umożliwić zmianę nasycenia kolorów, oraz ich balansu wykorzystujemy modele HSL oraz HSV dzięki którym można tego dokonać zmieniając jeden z parametrów.

3. Projekt jest pisany w środowisku programistycznym Builder C++ firmy Borland. Każda z klas zapisana jest w osobnym pliku co umożliwia podzielenie kodu na kilka niezależnych części umożliwiających łatwą edycję każdego z nich. Klasy w projekcie:
a) Edit - umożliwia przeprowadzanie podstawowych operacji na obrazie ( zmiana
jasności, negatyw, skala szarości)
b) Histogram - oblicza wartości dla poszczególnych odcieni kolorów, oraz
umożliwia wyświetlenie ich za pomocą komponentów TImage.
c) Filters - przeprowadza filtrację na obrazie ( np. rozmycie)
d) ColorModels - konwersje RGB->HSL, HSL->RGB, oraz RGB->HSV i
HSV->RGB

Grupa projektowa:

Bałut Krzysztof
Bugajski Krzysztof
Dyja Szymon

 
>