Archiwum RAR w pliku graficznym JPG, JPEG

Jak w niejawny i prosty sposób przekazywać sobie pliki zawarte w archiwum rar? Otóż omówiony tutaj sposób polega na tym, że z dwóch plików ( *.jpg i *.rar) tworzymy jeden.

Jak to zrobić?

Mamy jeden plik graficzny z rozszerzeniem *.jpg, oraz
drugi plik to archiwum *.rar, ze spakowanymi plikami, które chcemy przesłać w postaci niejawnej.

Oba pliki najlepiej wrzucić do jednego folderu i skopiować na dysk ze systemem( zazwyczaj C: ). Następnie uruchamiamy konsole. Aby to zrobić wchodzimy w Start->Uruchom i wpisujemy “cmd”, albo Start->Wszystkie programy->Akcesoria->Wiersz poleceń. W konsoli wpisujemy polecenie, aby przejść do naszego folderu( w naszym przypadku będzie to np. cd C:\NaszFolder). Gdy folderem roboczym jest NaszFolder to wpisujemy polecenie
copy /b plik_graficzny.jpg + archiwum_danych.rar 2wJednym.jpg

i wciskamy enter. Powinniśmy zostać poinformowani o powodzeniu operacji.

I teraz najciekawsza sprawa.. Otrzymany plik 2wJednym.jpg po dwukrotnym kliknięciu wyświetla się tak jak normalny obrazek, natomiast po zmienieniu jego rozszerzenia na *.rar (2wJednym.rar) plik zachowuje się jak archiwum rar i poprzez WinRara wypakujemy to co wcześniej umieściliśmy w archiwum_danych.rar!

Taki plik graficzny można umieścić na forum, lub na innej galerii internetowej i ktoś kto będzie świadom co to za plik będzie mógł go zapisać na swoim komputerze, zmienić rozszerzenie i rozpakować archiwum.

 
>